Polityka prywatności

W Polityce prywatności zamieszczamy informacje jak pozyskujemy od Państwa dane osobowe, jak je wykorzystujemy, przetwarzamy i zabezpieczamy. Administratorem danych osobowych jest Biuro matrymonialne Serenada – Elżbieta Studzińska ul. Nowa 5. 76-270 Ustka (dalej zwanym Serwis) jako firma świadcząca usługi matrymonialne dla ludności dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu serenada.pl

Politykę prywatności przygotowaliśmy zgodnie z RODO, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

1. Dane zbierane przez Serwis w czasie rejestracji, zakładania Profilu i płatności.

Serwis będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe przez stronę internetową serenada.pl oraz przez inne formy komunikacji, w przypadku dokonywania procesu rejestracji na serenada.pl i dokonywania opłat za usługi:

Dane zbierane podczas rejestracji:

a. adres e-mail Użytkownika

b. płeć

c. data urodzenia

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji.

Ponadto, w celu założenia indywidualnego Profilu (wizytówki) użytkownika Serwis zbiera od użytkowników następujące informacje: ich fotografie, dane widoczne w Profilu: wzrost, kolor oczu, obecne zajęcie, miejsce zamieszkania (bez adresu), kraj, stan cywilny, opis własnego charakteru, upodobań, dane dotyczące oczekiwań wobec partnera. Użytkownicy podają je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadzają na ujawnienie ich innym użytkownikom i gościom portalu w formie anonimowej w połączeniu jedynie z Nazwą Użytkownika w wizytówce Profilu w wynikach wyszukiwania na stronie głównej  oraz podstronach Serwisu.

Podanie nazwiska w ankiecie profilu jest wyłącznie do wiadomości Biura, konieczne dla realizacji umowy, niewidoczne dla użytkowników. Nazwiska nie udostępniamy innym użytkownikom ani osobom trzecim. Nie wymagamy dokumentów tożsamości (nr dow. osobistego, PESEL) ani dokładnego adresu zamieszkania.

Nie wymagamy także danych wrażliwych, np. dot. wyznania, stanu zdrowia i nałogów itd.

 W transakcjach płatniczych poprzez przelewy 24 i wybrany Bank podanie danych osobowych jest wyłącznie dla celów księgowych, niewidoczne dla użytkowników ( tylko dla Administratora Serwisu). Dane te po zaksięgowaniu wpłaty są natychmiast usuwane z serwisu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody oraz jest konieczne wyłącznie dla realizacji usługi matrymonialnej. W innym przypadku zamówiona usługa może być niezrealizowana.

2. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe.

a) zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu, którzy wyłącznie zawarli Umowę na korzystanie z usług w formie standard-opłacony. Profil widoczny ze zdjęciem, bez widocznego adresu e-mail, do kontaktu tylko formularz kontaktowy. Zamieszczenie swojego nr telefonu jest dorowolne. Użytkownicy, którzy nie opłacili abonamentu nie mają dostępu do pełnych danych , otwartch zdjęć i nie mają podglądu do danych kontaktowych. W tym przypadku przeglądane profile są anonimowe.

b) podmiotom prowadzącą działalność płatniczą (banki, platforma płatnicza–przelewy24.pl) – w celu polecenia przelewu i dokonania zaksięgowania wpłaty (zapewnienia działania usługi) lub zwrotu opłaty.

c) firmie informatycznej obsługującą nasz Serwis, wyłącznie w celu naprawy lub aktualizacji Serwisu (zmiany grafiki, dodanie paneli, informacji, dane techniczne itd.)

d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, tylko do korespondencji.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Dane zbierane (automatycznie) przez serwis internetowy.

Serwis matrymonialny serenada.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies oraz logów podczas samego korzystania ze strony internetowej.

Serwis korzysta z technologii „cookie”. Są to krótkie pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera, na karcie pamięci smartfona lub tabletu, z którego użytkownik łączy się obsługiwaną witryną i zapisywany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. Plik „cookie” w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikację osoby odwiedzającej witrynę i nie są zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.

Pliki „cookiis” wykorzystuje się w celu:

a) identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych i pokazywani, że są zalogowani oraz utrzymania sesji Użytkownika pozwalającej pozostać zalogowanym przy przejściach między podstronami Serwisu.

b) zapamiętywania zakupionego abonamentu w celu złożenia zamówienia.

c) zapamiętywania danych przy wypełnianiu formularzy na stronie Serwisu

d) oceny korzystania z Serwisu, dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika

e) tworzenia statystyk strony i monitorowania ruchu na stronie zapisując dane, które w żaden sposób nie mogą umożliwić identyfikację osoby a jedynie pomagają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy poruszają się na stronie

f) identyfikacji unikalności Użytkownika poprzez identyfikację jego adresu IP.

Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookis” – sesyjne i stałe. Sesyjne pliki są tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub do czasu usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich automatycznego usunięcia.

Zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika jest dozwolone pod warunkiem, że Użytkownik zostanie o tym poinformowany – podstawa prawna z art.173 Ustawy z dnia 16.07.2004 roku  Prawo Telekomunikacyjne. Brak jest jednak określenia w przepisach o sposobie informowania Użytkownika o fakcie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny. Dlatego zwyczajowo i powszechnie przyjętą praktyką jest umieszczenie informacji na ten temat w dziale: Polityka prywatności.

Informuję, że powszechne używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików „cookis” wybierając odpowiednie ustawienia w danej przeglądarce. Jednocześnie ograniczenia stosowania plików „cookis” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności na stronie internetowej Serwisu.

Wykorzystanie logów tzw. plików dziennika.

Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane powszechnie zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. data, cookies sesji, Id sesji, Użytkownika adres IP, rodzaj platformy i typ i ustawienia przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik wszedł na Serwis

Użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików „cookis” oraz oznaczenia danego komputera przez „opt-out Cookiem. Skorzystanie z tej możliwości jest możliwe przez wejście na stronę stat24.com  w dziale pomoc-cookis-optout i wygenerować odpowiedni plik.

Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora i Netshare Sp.z.o.o (i inne podmioty świadczące podobne usługi np. reklamowe, statystyczne itp.) dotyczących jego danych zawartych w cookis w sposób i celach określonych powyżej.

Ponadto Serwis wykorzystuje technologię do statystyk Google Analytics firmy. Umożliwia ona ulepszanie struktury i zawartości Serwisu. Dane zbierane przez Google Analytics są chronione – zob. Polityka prywatności Google. Google Analytics wykorzystuje wyłącznie skrócone anonimowe adresy IP uniemożliwiające identyfikację użytkowników.

4. Przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej Umowy, w tym do:

a) Realizacji głównej usługi Serwisu – realizacji Umowy na świadczenie usług matrymonialnych. Usługi polegają na przedstawianiu oferty matrymonialnej innym zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu.  Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody oraz jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanym powyżej celu.

b) Zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych

c) Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujecie (np. e-mailem) 

d) Kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

e) Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełniania Umowy. Użytkownicy podają je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadzają na ujawnienie ich innym użytkownikom i gościom portalu w formie anonimowej w połączeniu jedynie z Nazwą (imieniem) Użytkownika w Wizytówce i w wyniku wyszukiwania na stronie głównej i podstronach Serwisu. Innych celów przetwarzania danych ( newsletter, kręgi zainteresowań, marketing…) nie prowadzimy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej Umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych,

e) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Po wygaśnieęciu Umowy Administrator może przedłużyć okres przetwarzania informując e-mailem Użytkownika o ponownej aktywacji Profilu. Użytkownik tym samym  wyraża zgodę na dalsze zamieszczenie jego Profilu i przetwarzanie danych lub może zgłosić wniosek o usunięcie swoich danych z Serwisu.

5. Środki techniczne w celu zabezpieczenia danych.

Serwis serenada.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane naszych Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń Serwisu, w szczególności:

a) Dostęp do danych przez Administratora - uprawnionego pracownika

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na zabezpieczonych nośnikach w zamkniętym i chronionym pomieszczeniu. Dostęp mają do nich tylko i wyłącznie upoważnione osoby pracujące na rzecz Serwisu, które zobowiązane są do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

b) Szyfrowanie połączeń transferu danych

 Połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników rejestracji, logowania, zakładania Profilu (wizytówki) i  płatności elektronicznych następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Dane osobowe są zabezpieczone przy tych operacjach certyfikatem SSL gwarantującym bezpieczny transferu danych w Internecie.

Rejestracja do Serwisu możliwa jest tylko za pomocą adresu e-mail, który musi zostać potwierdzony wg metody double opt in zanim Serwis rozpocznie świadczenie usługi. W celu zmiany hasła lub adresu e-mail serwis wymaga także podania hasła do serwisu lub potwierdzenia zmian przez adres e-mail.

c) Szyfrowanie połączeń i zabezpieczenie płatności elektronicznych certyfikat SSL

W czasie dokonywania płatności przez system płatności elektronicznych Przelewy24 wykorzystywany jest certyfikat bezpieczeństwa SSL – godny zaufania. W systemie Przelewy24 nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych lub numerów kart kredytowych. Informacje te wprowadzane są wyłącznie na oficjalnych stronach banków oraz w przypadku, gdy użytkownik posiada konto u operatorów płatności w systemie PayPal.

d) Inne formy ochrony oferowane przez Serwis

Adres e-mail jest ukryty (do kontaktu wykorzystujemy formularz kontaktowy). Nazwisko Użytkownika jest wyłącznie do wiadomości Administratora Serwisu, nikomu je nie przekazujemy. Użytkownik posługuje się loginem wybranym przez siebie. Kontakt między użytkownikami ma formę anonimową za pomocą Nazw użytkowników i nr oferty. Kontakt anonimowy trwa do chwili, gdy użytkownicy dobrowolnie wyjawią sobie swoja tożsamość pisemnie lub telefonicznie. Nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami Serwisu odbywa się poprzez formularz kontakty (adres e-mail podany przy rejestracji lub telefonicznie (podanie nr telefonu jest dobrowolne. Dane adresu email są szyfrowane, a o podaniu danych osobowych decyduje sam użytkownik w treści wiadomości.

Ochrona fotografii Użytkownika. Zdjęcia w Serwisie są udostępniane przez użytkowników dobrowolnie i samodzielnie. Po jego wprowadzeniu do Profilu jego właściciel wybiera odpowiednią opcję ujawnienia swojej fotografii. Może on je od razu otworzyć dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników lub prezentować dla przeglądających (nie zarejestrowanych lub dla profili nieopłaconych) jako zamknięte (z nałożonym filtrem). Osoby widoczne na pierwszej stronie Serwisu w galerii „Polecane oferty” wyraziły  zgodę na prezentowanie ich profilów w tej formie. Odwołanie tej zgody jest możliwe w zakładce „Mój Profil” po otwarciu ankiety – opcja pod zdjęciem.

Podjęte przez Serwis działania służące ochronie danych osobowych Użytkowników są wystarczające jednak sami Użytkownicy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinno się zachować w tajemnicy login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim, wylogowywać się po zakończeniu sesji korzystania z Serwisu. Ponadto nie wysyłamy mailem hasła do logowania. Dodatkowo Serwis nie będzie zwracał się też do Użytkownika o jego podanie. Brak lpgowania się w Serwisie przez Użytkownika powyżej 3 miesięcy może doprowadzić do dezaktywacji hasła. Zapomniane hasło można samodzielnie ustawić jako nowe w panelu „Zaloguj”.

Administrator Serwisu, zgodnie z art. 6.1. lit f. RODO zastrzega sobie prawo automatycznego filtrowania i usuwania wiadomości pod kątem zabronionych zgodnie z naszym Regulaminem. Ponadto zastrzegamy sobie również przetwarzanie danych Użytkowników, gdy upłynął czas ważności konta a Profil został ponownie przywrócony i jest widoczny w Serwisie a Użytkownik nie zgłosił nam wniosku o usunięciu swoich danych.

6. Uprawnienia Użytkownika Serwisu.

Użytkownik Serwisu ma prawo:

a) dostępu, podglądu i edycji danych po zalogowaniu w każdym czasie

b) do żądania informacji o treści przechowywanych  danych

c) do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

d) do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania

e) do zgłoszenia usunięcia danych przetwarzanych po wygaśnięciu konta

f) przeniesienia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art.20 RODO)

Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wyrażacie Państwo  w panelu rejestracyjnym na stronie głównej  Serwisu  zaznaczając w okienku znak „V” – w treści: Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności i ją akceptuję. Nie umieszczenie znaku skutkuję brakiem rejestracji a tym samym realizacji usług i zawarcia Umowy.

Wniosek o ograniczenie przetwarzania lub usunięcia danych osobowych należy kierować na e-maila Administratora danych osobowych Serwisu serenada.pl biuro@serenada.pl

Użytkownik ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, pytań lub skargi do Administratora Serwisu lub organu nadzorczego Urząd Prezesa Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zarejestruj się

X
11 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.
Secure Login

This login is SSL protected